Tilitoimistoa ei kannata valita arpomalla

wheel of fortune

Tarkista tästä onko tilitoimistosi auktorisoitu

Auktorisoinnin edut yrittäjälle

1. Toimintatavat, järjestelmät ja taloudellinen tila on tarkastettu.
2. Toiminnalle on vastuuvakuutus ja palvelu on turvattu.
3. Tarkastuslautakunta valvoo toimintaa.
4. Henkilöstö on koulutettua ja sen osaamista ylläpidetään.